Lectura de l'auca del senyor esteve de santiago rusiñol

978-84-7584-153-3
CASTELLANO
107
200cm
125cm
FONDO
6,01 €

El llibre que teniu a les mans no és ni un assaig sobre el Modernisme -sobre aquest tema hi ha una immensa bibliografia- ni sobre Santiago Rusiñol -sobre el qual s'ha vessat prou tinta. Es tracta d'un estudi centrat de la novel·la L'auca del Senyor Esteve, sens dubte l'obra literària mestra de Rusiñol. Seguint o aplicant la metodologia que considera el text narratiu com una successió de signes lingüístics, exposada en un altre llibre seu, les autores analitzen aquí tots i cada un dels aspectes de la novel la de Santiago Rusiñol, tant els que afecten la història -els esdeveniments narrats, els personatges que hi prenen part i el marc espàcio- temporal en què es desenrotllen- com els que es refereixen al discurs -l'ordre en què els fets són presentats, la velocitat en què es desenvolupen, com són focalitzats, etc.-, o els que són propis de la narració estricta -el temps narratiu, els nivells narratius, el narrador, el narratari, sense oblidar, és clar, la llengua, un aspecte no gens desde- nyable d'aquesta obra. A més de ser útil als seus destinataris naturals, que sónevidentment els lectors de la novel la de Rusiñol, aquest llibre vol servir d'ajut als qui l'han de llegir per força (professors i estudiants de COU o de Filologia). 1 per als espontanis serà, com diuen les autores, simplement un company de lectura.