La mòmia

Ficcion clasica
978-84-7584-112-0
CASTELLANO
92
200cm
125cm
L'ARCA
4,14 €

Las dues històries que es presenten en aquest llibre són subsidiàries de lÆinterès que els descobriments de lÆEgypt Exploration Society ùde la qual era secretària Amelia B. Edwards, una altra excel·lent escriptora de llibres de fantasmesù van despertar en la societat anglesa. Ambdues històries formen part de la breu però interessant obra fantàstica de Sir Arthur Conan Doyle i demonstren la perfecció del seu art de narrar. Aquesta edició ve precedida dÆun interessant i amè estudi (La venjança de lÆarqueòleg) de Julià Guillamon.