Càndid o l'optimisme

Cuentos
978-84-7584-914-0
CATALAN
131
200cm
125cm
LECTURES I ITINERARIS

Voltaire (París, 1694-1778), nom amb què és conegut lÆescriptor i filòsof francès François-Marie Arouet, va ser una figura emblemàtica de la Il·lustració, juntament amb Montesquieu i Rousseau.
A banda de les seves inquietuds polítiques, que el van dur a ser empresonat a la Bastilla i a haver-se dÆexiliar ùen diverses ocasionsù, Voltaire va ser autor dÆuna immensa obra literària que avui dia continua vigent.
Càndid o lÆoptimisme és un conte filosòfic, publicat lÆany 1759, que reflecteix el conservadorisme de la noblesa i les injustícies socials de la seva època. A partir de les idees del filòsof alemany Leibniz, que considerava que aquest món, en tant que volgut per Déu, era -el millor dels mons possibles-, Voltaire va mostrar, amb una fina ironia, el contrast entre les idees optimistes que exposava el personatge Pangloss i les situacions reals que es van trobant la resta de personatges.
Càndid o lÆoptimisme va ser el pretext que va utilitzar Voltaire per denunciar, entre altres qüestions, la manca dÆheroisme de les guerres; lÆarbitrarietat de les religions ùcatòlica, protestant, jueva i musulmanaù, enfront dÆuna religió natural sense repressions de cap mena; la fastuositat de les monarquies europees davant de la senzillesa del rei dÆEldorado; els escriptors, els crítics i els editors, amb qui tenia discussions i litigis, i que va descriure com una colla dÆignorants. Voltaire va finalitzar la seva llaminadura literària situant els seus personatges en un espai tranquil, convençuts que lÆúnica manera dÆaconseguir la felicitat era treballar a lÆhort i -no escalfar-se el cap-. LÆobra va ser tot un escàndol per als sectors conservadors i religiosos de la seva època.
Per dur a terme lÆadaptació de lÆobra Càndid o lÆoptimisme, hem canviat el tractament de vós a vostè. Tots els capítols de lÆobra han estat adaptats i, així mateix, tots els personatges rellevants hi són reflectits, utilitzant, sempre, un llenguatge planer. Hem fomentat el diàleg perquè la lectura sigui més àgil i amena. A més, hi hem incorporat notes a peu de pàgina per aclarir el significat dÆaquells termes que poguessin dificultar-ne la lectura o per ampliar-ne la informació.